Skup owoców i warzyw

   Skupujemy świeże owoce i warzywa na potrzeby naszej Zamrażalni, zgodnie skup warzyw i owocówz zakładowymi wymaganiami jakościowymi. Naszymi dostawcami są plantatorzy z regionu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, którym zapewniamy stabilne odbiory płodów i satysfakcjonujące warunki płatności. Jesteśmy również przetwórcą owoców miękkich, zatwierdzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasadniczym kryterium doboru dostawców jest jakość surowca oraz prowadzenie zrównoważonej produkcji rolnej z uwzględnieniem wysokiej zdrowotności płodów rolnych i ochrony środowiska.
Wszystkich zatwierdzonych dostawców obowiązują Ogólne Warunki Handlowe (OWS).

W sprawach dotyczących współpracy z nami, prosimy kontaktować się:
tel.: 65 5388 555 w.43
tel.: 65 5388 615
tel. kom.: 605 898 833
e-mail: laboratorium@hipsz.com.pl

IFS