Produkty

Mrożonki IQF produkujemy, w oparciu o nowoczesne technologie oraz maszyny i urządzenia, które umożliwiają m.in. :

  • blanszowanie warzyw,
  • różnorodne krojenie,
  • kalibrowanie i sortowanie.

Produkty pakujemy w następujące opakowania:

  • worki papierowe z wkładem foliowym 20 lub 25 kg,
  • worki papierowe powlekane 20 lub 25 kg,
  • worki plastikowe antypoślizgowe 20 kg,
  • kartony 10 kg,
  • euro-oktabiny,
  • imperial-oktabiny.

Zapewniamy jakość naszych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz gwarantujemy ich bezpieczeństwo zdrowotne w całym procesie produkcji – od plantacji, przez proces przetwarzania aż do bramy Waszego magazynu.

IFS