DOTACJE PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Inwestycja w innowacyjne maszyny do przetwórstwa owoców i warzyw w Hipsz Sp. z o.o.” mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa Hipsz Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn umożliwiających wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesu i produktu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:

  • Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.
  • Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno- spożywczym.

Inwestycja obejmuje realizację następujących zadań:

  1. linia do drylowania owoców wiśni,
  2. linia do sortowania, naważania i pakowania owoców i warzyw mrożonych,
  3. posadzka żywiczna w hali produkcyjnej,
  4. biznes plan.
IFS