DOTACJE PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Inwestycja w innowacyjne maszyny do przetwórstwa owoców i warzyw w Hipsz Sp. z o.o.” mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa Hipsz Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn umożliwiających wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesu i produktu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:

  • Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.
  • Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno- spożywczym.

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Podczyszczanie ścieków z przetwórstwa owoców i warzyw w zakładzie HIPSZ Sp. z o.o.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Celem operacji jest redukcja zanieczyszczeń ścieków pochodzących z przetwarzania owoców i warzyw poprzez budowę podczyszczalni ścieków.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Przewidywane wyniki operacji:

  • Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej,
  • Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno- spożywczym.

 

IFS